PRIVACYVERKLARING

Vereniging Klaver 6, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40626347 en statutair gevestigd in de Spinetstraat 5, 1443XB te Purmerend, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Secretariaat Klaver 6
Nieuwe Zijds Burgwal 34c
1441TE Monnickendam
Telefoon: 06-55123512
jmensen62@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Vereniging Klaver 6 verwerkt je persoonsgegevens omdat je lid bent van onze vereniging en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij gebruiken:

• Voor- en achternaam
• Geboortedatum
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij gebruiken:
Onze website heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van websitebezoekers.
Wel gebruiken wij foto’s en gegevens van cliënten, woonachtig op de kleinschalige woongroep Klaver zes in de Vrouwenzandstraat 53d, 1443WH te Purmerend met goedkeuring van hun wettelijke vertegenwoordigers.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Vereniging Klaver 6 gebruikt jouw gegevens om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor overleg in het belang van de vereniging.
Geautomatiseerde besluitvorming:
Vereniging Klaver 6 maakt geen gebruik van verwerking van geautomatiseerde besluiten die gevolgen zouden kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die genomen kunnen worden door computerprogramma’s, zonder dat een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van Vereniging Klaver 6) daartussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Vereniging Klaver 6 bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Bij beëindiging van het lidmaatschap van de Vereniging worden alle persoonsgegevens vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Vereniging Klaver 6 verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Je kan daartoe contact opnemen met een van de bestuursleden van Vereniging Klaver 6.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Vereniging Klaver 6 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en zal ervoor zorgen dat misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking niet mogelijk zijn.
Als jij aanwijzingen hebt dat jouw gegevens zijn misbruikt neem dan contact op met het bestuur van Vereniging Klaver 6