De vereniging is opgericht op 28 augustus 1997 bij notariële akte met de naam:

Vereniging Klaver 6

 

Vereniging Klaver 6

Op 28 augustus 1997 werd Vereniging Klaver 6 opgericht.
Het oprichtingsbestuur, bestond uit de heer H.J.F. Liefting, (voorzitter) de heer J. Krokké, (secretaris) en mevrouw Ir. G de Wit – de Bie. (Penningmeester)
Op 1 maart 1999 ging het voorzitterschap over naar de heer P.A.W. de Wit
Deze drie bestuursleden hebben tot eind 2015 de vereniging geleid.
Alle bestuursleden hebben zeker in de beginfase veel werk moeten verzetten om de huisvesting en de financiering rond te krijgen, daarbij geholpen door de ouders van de andere kinderen.
Alle ouders hebben zich met liefde ingezet voor de belangen van hun kinderen.
Regelmatig komen de ouders bijeen om samen met de teamcoördinator te praten over lopende zaken en indien nodig te kijken naar oplossingen.
Ouders en medewerkers vormen samen een familie en zij bereid alles te doen voor hun kinderen.

Het huidige, onbezoldigde, bestuur bestaat uit:

     • De heer T. Westerhof, Voorzitter per 17 november 2017
     • Mevrouw J. Mensen van Looij, secretaris per 22 maart 2018
     • De heer J. Fictoor, Penningmeester per 15 oktober 2015

      

     Benoeming Ereleden

     Met het overlijden van Kirsten Marsman op 7 november 2013, dochter van Saskia Martron, alsmede het overlijden van Annemiek de Wit op 4 februari 2014, dochter van Peter en Giny de Wit missen wij twee van onze kinderen waar we allemaal veel van houden en nog steeds missen. Door het overlijden van deze kinderen gaan wij zeker ook de inbreng van de ouders missen. Peter en Giny die vanaf het begin hebben meegewerkt aan het ontstaan van de kleinschalige woongroep Klaver 6. Giny is meer dan 16 jaar penningmeester geweest van Vereniging Klaver 6. Peter is al meer dan 15 jaar voorzitter van onze vereniging.  In die hoedanigheid hebben zij veel werk verricht voor de vereniging. Saskia heeft de woongroep Klaver 6 in Nederland op de kaart gezet via de TV uitzending waarover u elders op de site meer kunt lezen. Daarnaast hebben haar contacten met sponsoren ons veel opgeleverd.

     Het bestuur heeft besloten deze drie mensen op basis van hun verdiensten voor de woongroep Klaver 6 alsmede de Vereniging Klaver 6 te benoemen tot  erelid van onze vereniging.

     Ereleden:

     Saskia Martron

     Peter de Wit

     Giny de Wit – de Bie

     Bij deze gelegenheid kregen zij alle drie een gouden draagspeld opgespeld met het logo van Klaver 6 met in het hart de eerste letter van de voornamen van Kirsten en Annemiek.

      

     Ons RSIN nr. (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) is: 815551976

     De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 40626347